Wspierają nas

Prezydent Miasta Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.