Podstawy ubezpieczeń

Techniki sprzedaży – 16 h

Podstawy ubezpieczeń – 8 h

Na życzenie wyślemy szczegółowe programy szkoleń.

Kontakt

Szkolenia – tel.: 516 236 568