Nasza oferta

  • pośrednictwo pracy
  • udostępnianie pracowników do pracy tymczasowej
  • pomoc w legalizacji zatrudnienia i pobytu w Polsce pracowników z poza UE
  • pomoc we wprowadzaniu zmian w firmach, instytucjach, organizacjach
  • szkolenia
  • współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych itp.
  • organizacja opieki nad osobami chorymi, starszymi i dziećmi