Efektywne wykorzystanie czasu

Efektywne wykorzystanie czasu – 8 lub 16 h

Na życzenie wyślemy szczegółowe programy szkoleń.

Kontakt

Szkolenia – tel.: 516 236 568